Doelen

 


Ons doel, met uw hulp:

Het batig saldo van de Bloesemrally 2018 gaat geheel naar de goede doelen die Rotary Club Tiel dit jaar ondersteunt.

Astylos E-Running Buddy is een project dat mogelijk wil maken dat blinde sporters/lopers en wandelaars via een elektronisch hulpmiddel, optimaal gebruik kunnen maken van de nieuw aan te leggen atletiekbaan van Astylos. Het project wordt gedaan in nauwe samenwerking met de Stichting Running Blind (Rotterdam), het Technasium van RSG Linge College (als onderzoeksproject) en de aannemer die de nieuwe kunstgras baan van Astylos gaat aanleggen.

Petje Af Tiel is een project met als doel om weekendonderwijs (zondagschool) aan kinderen met (taal)achterstand te geven. Daarmee wil Petje Af Tiel de kansen vergroten, taalvaardigheid vergroten, en kennis van de wereld uitbreiden.

Stichting Techniekwedstrijd is een initiatief dat leerlingen van de basisscholen probeert te interesseren voor techniek. In Nederland is een groot tekort aan technisch personeel en dit initiatief probeert op basisscholen in onze omgeving (rondom de kerk dus) middels projecten te stimuleren dat leerlingen de keuze voor techniek gaan maken. Meer informatie: www.petjeaf.nl

Aros de Esperanza is een project voor opvang en ondersteuning van jonge meisjes in sloppenwijken in Medellín/Colombia onder leiding van Guido Broekhuizen. Momenteel kan Aros de Esperanza al ruim 500 kansarme meisjes uit de achtergestelde wijken van Medellín, Colombia, buiten het bereik van drugs, bendes en tienerzwangerschap houden, en ervoor zorgen dat de meisjes hun school afmaken en waardige normen en waarden aanleren. Ook kunnen wij inmiddels de meisjes al vele geheel gratis sociale programma’s aanbieden zoals Engelse les en bijles m.b.t. schoolvakken! Meer informatie: www.aros-de-esperanza.org

Stichting Clubhuis Tiel is een stichting die bezig is met het opzetten van een buurthuis in de bomenbuurt in Tiel. Het streven is om oudere en eenzame mensen uit hun isolement te halen en voor de jeugd een ontmoetingsplek te zijn waar ze lekker kunnen spelen en sporten.

Stichting Ashleigh’s Place South Africa (APSA) is een stichting die zich ten doel stelt om kansarme kinderen in Zuid-Afrika weer een toekomst te geven. In het township New Rest zijn reeds twee huizen voor weeskindjes gerealiseerd en krijgen iedere dag 150 kindjes een warme maaltijd.